Ενημέρωση για τον COVID-19 – ΚΟΡΩΝΑΪΟ

Για εμάς, η προάσπιση-διασφάλιση της υγείας και η ασφάλεια των πελατών μας , των εργαζομένων και καταναλωτών μας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Για τον λόγο αυτό έχουμε προχωρήσει από την πρώτη στιγμή στην εκπόνηση ολοκληρωμένου Πλάνου Πρόληψης και Διαχείρισης, το οποίο εφαρμόζουμε αυστηρά στα καταστήματα μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *